Aukcie

(i) v prípade aukcií, keď produkty pevnej kapacity boli počas jedného mesiaca alebo dlhšie hradené za vyššiu cenu, než je rezervná cena

Bod Smer Začiatok
Aukcie
Začiatok
Periódy
Koniec
Periódy
Cena
(cent/kWh/h)
Tarifná
zložka
ceny
(cent/kWh/h)
Aukčná
prémia
(cent/kWh/h)

Pre zvolené obdobie neboli nájdené aukcie.  aktualizované: