Systémová odchýlka

Dátum Na konci plynárenského dňa
MWh/deň
Na začiatku plynárenského dňa
MWh/deň

 

Vo zvolenom období nie sú žiadne údaje  aktualizované:  Odhad: