Obsah energie

Dátum Nameraná hodnota GCV
/m³ pri 25°C/20°C
Nameraná hodnota GCV
/m³ pri 25°C/0°C
Wobbeho index
/m³ pri 25°C/20°C
Wobbeho index
/m³ pri 25°C/0°C

 

Deň a hodina GCV
/m³ pri teplote 25°C/20°C
GCV
/m³ pri teplote 25°C/0°C
Wobbeho index
/m³ pri teplote 25°C/20°C
Wobbeho index
/m³ pri teplote 25°C/0°C

 

Vo zvolenom období nie sú žiadne údaje  aktualizované: