Kapacity siete

Zmluvná kapacita v sebe obsahuje kapacitu objednanú zákazníkmi siete a kapacitu, ktorú využíva eustream pre prevádzkové účely a zabezpečenie integrity siete.

 

Obdobie Technická
kapacita
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Voľná
kapacita
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Zmluvná
kapacita (B)
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Zmluvná
kapacita (UNB)
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Dostupná
kapacita (LT)
m³ pri 20°C / deň
/ deň
 

 

Deň Bod Smer Požadované množstvo
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Zadať ponuku

Vo zvolenom období nie sú žiadne kapacity  Všetky aktualizované:  Je dostupná CMP kapacita  Sú dostupné žiadosti na spätné odkúpenie kapacít.  Dodatočná kapacita