História BIS aukcií

ID aukcie Typ Dodací bod Dátum dodania Požadované
množstvo
[MWh]
Finálne
množstvo
[MWh]
Vážený priemer
ceny
[€/MWh]
Začiatok aukcie Koniec aukcie Stav

 

Vo zvolenom období nie sú žiadne BIS aukcie  všetky  aktualizované: