Neúspešné žiadosti

Výskyt neúspešných právoplatných žiadostí o produkty pevnej kapacity počas jedného mesiaca alebo dlhšie vrátane počtu a množstva neúspešných žiadostí.

Bod Smer Počet Od Do Požadované množstvo
[MWh/deň]
Pridelené množstvo
[MWh/deň]

Pre zvolené obdobie neboli žiadne neúspešné žiadosti.  aktualizované: