CMP kapacity

 

CMP kapacity prístupné skrz:
Obdobie Nadmerné
objednávanie
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Prenechanie
m³ pri 20°C / deň
/ deň
LT UIOLI
m³ pri 20°C / deň
/ deň
FDA
m³ pri 20°C / deň
/ deň
CMP Celkovo
m³ pri 20°C / deň
/ deň

 

Vo zvolenom období nie sú žiadne CMP kapacity  Všetky  aktualizované: