Toky

Eustream na tomto mieste publikuje predbežné dáta tokov z telemetrie. Tieto dáta môžu podliehať rôznym chybám (prenosové chyby a pod.) a preto sú len indikatívnymi. Toky sú manuálne upravované a schvaľované v pravidelných intervaloch na základe výsledkov z meracích staníc.

 
Bod Vstupný tok
/ deň
Výstupný tok
/ deň

 

 
Bod Vstupný tok
/ deň
Výstupný tok
/ deň

 

Toky pre bod

Dátum Vstupný tok
/ deň
Výstupný tok
/ deň
Dátum Vstupný tok
/ deň
Výstupný tok
/ deň
Dátum Vstupný tok
/ deň
Výstupný tok
/ deň

 

Vo zvolenom období nie sú žiadne prietoky  Vo zvolenom období nie sú žiadne prietoky  Agregované prietoky od začiatku plyn. dňa  Agregované prietoky plyn. dňa  Odhadovaný denný prietok pre deň  Bod  aktualizované: