Sprístupnená kapacita CMP

k) celková kapacita, ktorá bola sprístupnená uplatnením postupov riadenia preťaženia ustanovených v bodoch 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 podľa použitého postupu riadenia preťaženia

Bod Smer CMP Od Do Celková vzniknutá
kapacita
/ deň

Pre zvolené obdobie a pre všetky body nebola sprístupnená kapacita CMP.  aktualizované: