Údržba siete

Bod Smer Popis Typ opravy Dátum a čas začiatku opravy Dátum a čas ukončenia opravy Technická kapacita
[MWh/d]
Zostávajúca kapacita
[MWh/d]
Redukovaná kapacita
[MWh/d]
Dostupnosť kapacity v % Technická kapacita
[mil. m3/d]
Zostávajúca kapacita
[mil. m3/d]
Redukovaná kapacita
[mil. m3/d]

Vo zvolenom období nie sú žiadne údaje  aktualizované: