Výhľad priemernej kapacity

V súlade s nariadením Európskej komisie 715/2009, Prílohy 1, Článku 3, eustream na tomto mieste publikuje dlhodobý výhľad kapacít pre všetky roky so zazmluvnenou kapacitou plus jeden rok. Nižšie v tele stránky sú zobrazené len dostupné kapacity. Zmluvná kapacita v sebe obsahuje kapacitu objednanú zákazníkmi siete a kapacitu, ktorú využíva eustream pre prevádzkové účely a zabezpečenie integrity siete.

TC - Technická Kapacita
BC - Rezervovaná Kapacita
AC - Dostupná Kapacita
AC(LT) - Dostupná kapacita zohľadňujúca kvóty obmedzujúce dostupnosť dlhodobej kapacity

Pre daný rok nie sú dostupné údaje, zobrazuje sa pre rok

Rok
m³ pri 20°C / deň
/ deň
TC BC AC AC(LT)

Výhľad priemerných kapacít je nedostupný  aktualizované: