Alokácie

Alokácie pre plyn. deň
Bod Agregovaná alokácia
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Vstup Výstup

 

Alokácie pre bod

Dátum Agregovaná alokácia
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Vstup Výstup
Dátum Agregovaná alokácia
m³ pri 20°C / deň
/ deň
Vstup Výstup

 

Vo zvolenom období nie sú žiadne alokácie  Vo zvolenom období nie sú žiadne alokácie  Bod  aktualizované: